Komputeropisanie

Oferta

Komputeropisanie

Swoją pracę dyplomową z informatyki - programowania p.t. "Wykorzystanie technologii informatycznych w zwalczaniu barier w komunikowaniu się osób niepełnosprawnych" obroniłem w czerwcu 2004 roku

Oprócz tego przepisywałem równiez prace magisterskie i licencjackie :
  1. Praca magisterska z kierunku: Wychowanie Przedszkolne - "Muzyczne ciekawostki - Podręcznik do ćwiczeń dla uczniów z klas I - III"
  2. Praca magisterska z teologii moralnej - "Moralne problemy życia społecznego w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce w latach 1979 - 1999"
  3. Praca magisterska z ekonomii - "Analiza funkcjonowania podatku dochodowego w Polsce w okresie transformacji"
  4. Praca licencjacka z Prawa Celnego - "Zarys Polskiego prawa celnego i Unii Europejskiej"

Informacje

 
Copyright© 2011 Janusz Weber