Strona domowa Janusza Webera, usługi komputerowe, komputeropisanie

Menu

Licznik odwiedzin:

Witam na mojej stronie internetowej

Jestem osobą niepełnosprawną z znacznym stopniem niełnosprawności. Choruję na Stwardnienie Rozsiane od 35 lat.

Internet jest dziś kojarzony głównie z usługą WWW. Pierwsze strony internetowe pojawiły się na początku lat 90., a za twórcę WWW uwaźa się Tima Berners-Lee. Opracowany przez niego język opisu dokumentów hipertekstowych (HTML) początkowo słuzył głównie prezentowaniu informacji w formie wizualnej.

Dosyć szybko dostrzeżono, że nalezy zaimplementować dodatkową funkcjonalnośc, która ułatwi korzystanie z sieci osobom niepełnosprawnym.

Obecnie za rozwój standardów wykorzystywanych na stronach internetowych odpowiada organizacja W3C - World Wide Web Consortium. Skupia ona kilkaset podmiotów
( zarówno przedsiębiorstwa jak i osoby prywatne) zaangaźowanych w rozwój WWW.

Przewodniczącym konsorcjum jest obecnie Tim Berners-Lee.

Projektowanie stron www

Strona internetowa jest bardzo istotnym elementem całości opracowania identyfikacji wizualnej każdego przedsięwzięcia.

Strona internetowa to nie tylko reklama i dodatek, ale narzędzie asłużące komunikacji z potencjalnymi, jak i obecnymi klientami.

Obecnie jest ona wizytówką firmy i często pierwszym elementem z którym styka się klient.

* więcej

Grafika komputerowa

Zajmuję się również wytwarzaniem grafiki - przede wszystkim na potrzeby budowania stron internetowych
  1. W CorelDraw - plakaty, wizytówki i foldery informacyjne
  2. W Adobe Photoshop - banery reklamowe, obróbka cyfrowa fotografii , naglowki do stron internetowych,
  3. W Macromedia Flash oraz w Aligator Flash Designer - banery reklamowe, elementy do stron www: np. animowane menu, galerie zdjęć,

* więcej

Komputeropisanie ( np prac dyplomowych)

Swoją pracę dyplomową z informatyki - programowania p.t. "Wykorzystanie technologii informatycznych w zwalczaniu barier w komunikowaniusię osób niepełnosprawnych" obroniłem w czerwcu 2004 roku

* więcej

Informacje

 
Copyright© 2011 Janusz Weber